Bestyrelse

Aktive Kvinder Rudersdal

Bestyrelsen for Aktive Kvinder Rudersdal

Navn

E-mail

Mobil nr.

Lisbeth Rasmussen Formand

lisethras@hotmail.com

3020 5535

Lillian Sivertsen Næstformand

lilliansivertsen17@gmail.com

6063 4620

Inga Hjerring Kasserer

ingahjerring@gmail.com

2295 4151

Kirsten Meyer Sekretær

okmeyer2840@gmail.com

2360 6317

Bente Leisten Tilmelding Udeture

benteleisten@hotmail.com

4084 1350

Annette Gadegaard

Medlem

annettegadegaard@gmail.com

     2424 0367

Jytte Rosen

Medlem

jytte@rosen.dk

     3179 7337

Birthe Hansen Suppleant

birthebent@privat.dk

3057 9115

Lissette Nielsen    Suppleant

lissette@outlook.dk

2990 5742

Jytte Busk og Margrethe Frank

Revisorer


Vibeke Dyrelund

Revisorsuppleant


Copyright © Altiore.dk

  Praktiske oplysninger

Kontingent for året 2019 

             • 300 kr. (efter 01.09  • 150 kr.)

Indmeldelse på alle mødedage til kassereren eller til Annette Gadegaard.

Da vore arrangementer primært er finansieret af kontingent, kan gæster kun deltage på Kulturcenter Mariehøj 2 gange pr. år. På udeturene kan gæster derimod frit deltage, såfremt der er ledige pladser.

Vær opmærksom på:

Tilmelding og betaling til udeture (arrangeret uden for  Kulturcenter Mariehøj), kan foregå på møderne i Mariehøj eller ved henvendelse til:

Bente Leisten,

E-mail: benteleisten@hotmail.com

Tlf.: 40 84 13 50.

Betaling

Der skal være betalt senest en uge før arrangementet på:

MobilePay 70318

eller Nordea reg. 2253 konto 8475704887.

Forudbetaling kan refunderes op til en uge før arrangementet, herefter er tilmeldingen bindende.