Bestyrelse

Aktive Kvinder Rudersdal

Bestyrelsen for Aktive Kvinder Rudersdal

Navn

E-mail

Mobil nr.

Lisbeth Rasmussen Formand

lisethras@hotmail.com

3020 5535

Jytte Rosen

Konst. næstformand

jytte@rosen.dk

3179 7337

Inga Hjerring

Kasserer

ingahjerring@gmail.com

2295 4151

Kirsten Meyer Sekretær

okmeyer2840@gmail.com

2360 6317

Bente Leisten

Tilmelding udeture

benteleisten@hotmail.com

4084 1350

Annette Gadegaard

Tilmelding nyt medlem

annettegadegaard@gmail.com

     2424 0367
Birthe Hansen Suppleant

birthebent@privat.dk

3057 9115

Lissette Nielsen    Suppleant

lissette@outlook.dk

2990 5742

Jytte Busk og Margrethe Frank

Revisorer


Vibeke Dyrelund

Revisorsuppleant


Copyright © Altiore.dk

  Praktiske oplysninger

Kontingent for året 2020

kr. 300. Efter 1. september kr. 150.

Indmeldelse på alle mødedage til kassereren eller til Annette Gadegaard.

Da vore arrangementer primært er finansieret af kontingent, kan gæster kun deltage på Kulturcenter Mariehøj 2 gange pr. år. På udeture kan gæster derimod frit deltage, såfremt der er ledige pladser.


Udeture:

Tilmelding og betaling kan foregå ved møderne på Mariehøj eller ved henvendelse til

Bente Leisten,

mail: benteleisten@hotmail.com

  telefon: 40 84 13 50.


 Betaling skal ske samtidig med tilmelding 

MobilePay 70318

eller Nordea

reg. 2253 konto 8475 704 887.

Forudbetaling kan refunderes indtil en uge før arrangementet, herefter er tilmeldingen bindende.