Referat fra generalforsamling 2019

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal

afholdt tirsdag, den 19. februar 2019 kl. 12.00, på Mariehøj

Referat af generalforsamlingen

 

Formand Lisbeth Rasmussen, bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om dagens forløb. På generalforsamlingen var der deltagelse af ca. 58 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1.    Valg af 2 stemmetællere


            2 stemmetællere blev valgt: Vivian Ritz og Jytte Busk.

 

Ad 2.    Valg af dirigent


Annette Nyholm blev atter valgt til dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at                         generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket skal være senest 14. dage før, iflg. Vedtægterne.

 

Ad 3.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

 

Vi har haft et dejligt år i foreningen, med en masse gode arrangementer og har fået meget god respons på vores forening og mange nye medlemmer. Desværre må vi konstatere, at mange af de nye medlemmer har meldt sig ud, så vi må bestræbe os på, at få flere nye medlemmer og ideer.


Vi har desværre mistet to af vores medlemmer, som er afgået ved døden Mette Andersen og Vibeke Ferslev, så lad os holde 1 minuts stilhed, æret være deres minde. 


Vi har i 2018 fået 20 nye medlemmer og i 2019 yderligere 5 nye. Hvis du bliver nævnt må du meget gerne rejse dig. 

Vi byder velkommen fra 2018 til: Inge Thrane, Jette Haahr, Hanne Gylvin, Kate Høffner, Bente Dalsfeldt, Susse K. Nielsen, Bodil Nykjær, Britta Bartelt, Kirsten Schytte, Ellen Koefoed, Lene Jepsen, Anette Karlsen, Helle Henriksen, Anni Binckler, Dorthe Perkild, Lotte Vesterstrøm, Annelise Nielsen, Helle Juul, Anette Lund.

Fra 2019: Aase Müller, Merete Holm, Kirsten Ogdal, Jane Rasmussen og Rita Spenner.

 

Aktive kvinder har haft 17 arrangementer i 2018, 9 i foråret og 8 i efteråret:

Den 16. januar kom chefredaktør Per Kuskner og fortalte om Matador universet, han gav os et levende indblik i personer og sjove anekdoter.

 

Den 6. februar var vi på rundvisning i gamle Collegium, Regensen, der siden 1600 tallet har været bolig for mange kendte og prominente personer. Herefter frokost på Det Lille Apotek

 

Den 20. februar var der generalforsamling.

 

Den 6. marts var vi på en spændende rundvisning i FN byen, med foredrag om kvinders rettigheder.

 

Den 20. marts kom Hanne Faldborg og holdt foredrag om den 3. alder. Hun var morsom og underholdende og vi fik nogle fine værktøjer til at gøre den 3 alder til livets bedste.

 

Den 3. april skulle vi have været i Roskilde Domkirke, men fik at vide, på vejen derned, at kirken var lukket. I stedet så vi Roskilde kloster og fik en dejlig frokost i Pipers Hus.

 

Den 17. april kom Bjarne Lisby og underholdt os med musik og foredrag om bl.a. Otto Leisner.

 

Den 1. maj var der forårskoncert hjemme hos pianist Mogens Dalsgaard. Dejlig musik og underholdning hvorefter vi spiste dejlig frokost i Jægerhuset.

 

Den 15. maj blev vi underholdt af Per Larsen, der på en sjov og spændende måde fortalte om sit liv og sin tid inden for politiet.

 

Den 12. juni holdt vi vores dejlige sommertur, som gik til Thorsvang, hvor vi fik et tilbageblik fra barndommens gade med butikker og værksteder, bagefter serverede de en dejlig frokost. Så kørte vi til Knuthenborg Safaripark, hvor en morsom guide kørte med os rundt. Han og vores chauffør blev så gode venner, så vi fik en halv time længere, så på vejen hjem måtte vi holde ind et sted, så chaufføren kunne overholde sine hviletider.

 

Den 4. september var vi i Hørsholm Golfklub, hvor vi blev trænet i at svinge køllerne, og her spiste vi en dejlig frokost.

 

Den 18. september kom Per Arnoldi og holdt foredrag om sin bog ”Solo”, han var overraskende underholdende. Han fortalte om sine mange projekter i udlandet og sine 60 år inden for kunst, kulturhistorie og arkitektur.

 

Den 2. oktober besøgte vi Maersk Tårnet, hvor vi fik rundvisning i den fantastiske bygning, der bliver brugt til forskning og uddannelse. Her spiste vi også frokost.

 

Den 23. oktober holdt vi 95 års fødselsdag. Vi startede med en lækker buffet. Derefter kom den spændende skuespiller Ulf Pilgård, og fortalte om sin opvækst og sit liv på de skrå brædder fra bl.a. Cirkusrevyen.

 

Den 13. november fik vi besøg af Winnie fra Seniorshop, som viste os deres nye kollektion til ”unge kvinder”.

 

Den 27. november holdt vi julefrokost på færgen Aurora, der sejlede mellem Helsingør og Helsingborg.

 

Den 11. december holdt vi juleafslutning med Trojka koret, der underholdt med Annas ballader skrevet af Ida og Bent From, og tidligere sunget af Frits Helmuth.

 

Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder, og vi har prøvet at sætte et spændende program sammen for 2019.  Jeg vil sige en stor tak til Inga, Kirsten, Bente, Annette, Birthe, Lillian, Neel og Lissette, for den store indsats I igen har gjort. Alle har været flittige, konstruktive og arbejdsomme, så tusind tak for indsatsen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget blev foretaget af kasserer Inga Hjerring. Inga Hjerring oplyste endvidere, at donationer for 2019 ikke er medregnet, idet vi venter på svar, og håber det bliver positive svar.

 

Regnskab og budget blev godkendt.

 

Ad 5.   Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020 (kr. 300,-)

 

Det blev vedtaget, at kontingentet på kr. 300,- forbliver uændret i 2020.

 

Ad 6.  Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forsalg.

 

Ad 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år


På valg er Kirsten Meyer, Bente Leisten samt Annette Gadegaard, der alle er villige til genvalg.

Neel Bacher ønsker at udtræde af bestyrelsen.                                                                      

Bestyrelsen foreslår, at Jytte Rosen indtræder i bestyrelsen.

 

Kirsten Meyer, Bente Leisten og Annette Gadegaard blev genvalgt. Jytte Rosen indtræder i bestyrelsen.


Ad 8.  Valg af suppleanter, hver for 1 år


Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.


Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

Ad 9.  Valg af revisorer for 2 år

 

Revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank, er ikke på valg i år.

 

Ad 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

Bestyrelsen foreslår valg af Vibeke Dyrelund.

 

Vibeke Dyrelund blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad 11. Eventuelt

 

Information til vores medlemmer via e-mail, hvorfor bestyrelsen opfordrer alle til at ajourføre deres   mailadresser samt telefonnummer.

Formanden bad medlemmerne nøje se efter, om deres mailadresse og telefonnummer var korrekt på de omdelte medlemslister.


 

Før selve generalforsamlingen blev der serveret en dejlig frokostbuffet fra Cafeen på Mariehøj, efterfulgt af kaffe og kage/romkugler der blev serveret til bankospillet.

 

Før mødet sluttede, fik Neel Bacher og Annette Nyholm overrakt hver en buket blomster af formanden.

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 15.00.

 

På bestyrelsens vegne

Dato: 19. februar 2019

 

                                                                                                                                                            

Formand Lisbeth Rasmussen                                                   Dirigent Anette Nyholm

                                                                                              

                                                     

Referent Annette Gadegaard