logo aktive kvinder rudersdal

Bestyrelsen for Aktive Kvinder Rudersdal

Navn

Email

Mobilnummer

Lisbeth Rasmussen, formand

lisethras@hotmail.com

3020 5535

Inga Hjerring, kasserer

ingahjerring@gmail.com

2295 4151

Kirsten Meyer, bestyrelsesmedlem

okmeyer2840gmail.com

2360 6317

Annette Gadegaard, bestyrelsesmedlem

annettegadegaard@gmail.com

2424 0367

Lykke Kibenich, bestyrelsesmedlem

lykkekibenich@gmail.com

3029 5884

Eva Thorsson, bestyrelsesmedlem

togo_thorsson@mail.dk

2829 6043

Susanne Holstein, bestyrelsesmedlem

susho@kabelmail.dk

4541 1907

Birthe Hansen, suppleant

birthebent@privat.dk

3057 9115

Lissette Nielsen, suppleant

lissette@outlook.dk

2990 5742

Margrethe Frank og

Vibeke Dyrelund, revisorer

Jytte Busk, revisorsuppleant