logo aktive kvinder rudersdal

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt tirsdag den 30. januar 2024 på Mariehøj

 

Generalforsamlingen begyndte kl. 12.30. Der var 53 personer tilmeldt, der alle havde modtaget regnskab, budget og dagsorden. Regnskab og dagsorden kunne også ses på hjemmesiden.

 

Ad 1. Valg af 2 stemmetællere

 

2 stemmetællere blev valgt.

 

Ad 2. Valg af dirigent

 

Lillian Sivertsen blev valgt som dirigent og takkede for valget.  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 2 uger før afholdelse. Der lå regnskab og dagsorden på alle borde, så dirigenten gav ordet til Lisbeth for aflæggelse af formandens beretning.

 

Ad 3. Aflæggelse af formandens beretning ved formand Lisbeth Rasmussen


14. januar kom Jesper Palm Lundorf og fortalte om sin uddannelse hos politiet og optræning som livvagt hos PET og om tiden som tro følgesvend for de kongelige, bl.a. hvor kronprinsen var stukket af fra ham.

 

14. februar holdt vi generalforsamling med frokost og banko.

 

28. februar besøgte vi statens museum for kunst, hvor der kun var en rundviser og vi fik indgående forklaring om få af de udstillede billeder, de fleste ville gerne have set nogle flere. Herefter fik vi en dejlig frokost på restaurant Under Uret.

 

14. marts kom den charmerende antropolog og eventyrer og fortalte levende om Danmark rundt på løbehjul

 

14. marts var vi på rundvisning på Arbejdermuseet med efterfølgende frokost i Café og Øl-Halle.

 

11. april kom Erik Lindsø og fik os i godt humør med sin specielle humor.

 

25. april besøgte vi Jesuskirken i Valby, som er opført som mausoleum for Carl Jacobsen. Den humoristiske præst holdt et spændende foredrag. Vi spiste frokost i Bjælkehuset.

 

9. maj kom Sunny Cagare og tryllede for os. Det var lidt af en skuffelse, han havde været hos os en del år før, hvor han var virkelig morsom.

 

23. maj var vi på en spændende guidet rundvisning på Nivågård, hvor vi også spiste frokost. Da vejret var fantastisk, gik vi en dejlig tur blandt rododendron og sjove skilte.

 

6. juni gik sommerturen til Ølhundens Håndbryg, som vi troede at det var et bryggeri, men kun var butik og kunsthandel. Vi spiste en dejlig frokost på Bromølle Kro og kørte så til Zenn-Garden, hvor den flittige ejer fortalte om hans fantastiske opbygning af stedet, der er fyldt med rododendron, fantastiske søer og kæmpe fisk.

 

5. september havde vi socialt samvær og hygge hvor vi gik en tur i omegnen og spillede banko.

 

19. september tog vi til Søfartsmuseet, hvor vi fik en spændende rundtur og spiste frokost i deres Café.

 

3. oktober havde vi 100-års fødselsdag, som vi fejrede i Søllerød Golfklub. Pernille Schrøder kom og lavede en morsom underholdning, jeg tror alle morede sig.

 

24. oktober var vi på guidet rundvisning på Christiansborg, hvor vi så Bjørn Nørgaards farverige og detaljerede Gobeliner. Denne dag fik vi frokost på Restaurant Karla.

 

7. november holdt Connie Egelund et fantastisk og bevægende foredrag om demens. Vi blev alle meget klogere på sygdommen og hvordan vi bedst tackler det.

 

21. november var vi på det nye Københavns Bymuseum, som er flyttet til en betagende smuk bygning lige overfor Rio Bravo, hvor vi efterfølgende spiste frokost.

 

5. december var vi i Hillerød, hvor vi fik julefrokost i Rib-House. Maden var god men betjeningen kunne have været bedre. Vi afsluttede arrangementet med Banko.

 

Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder.

 

Vi er ca. 73 betalende medlemmer, vi har fået 39 udmeldinger i 2023, en del på grund af alder. Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer og det er vigtigt at medlemmerne er aktive og deltager i vores arrangementer.

 

Vi måtte desværre også tage afsked med vores bestyrelsesmedlem Vivian Ritz. Vi vil holde et minuts stilhed og mindes hende.

 

Til sidst vil jeg sige mange tusinde tak til Annette, Susanne, Lykke, Lissette, Eva og Anne for det gode samarbejde og store arbejde I laver i   bestyrelsen.

 

Dirigenten spurgte, om der var nogle kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet, hvorefter ordstyreren konstaterede, at beretningen var godkendt, og man kunne gå videre til punkt 4, ”godkendelse af regnskabet” ved kasserer Susanne Holstein.

 

 

Ad 4. Godkendelse af revideret regnskab og budget, ved kassereren

 

Susanne gennemgik årets regnskab og budget, der var revideret og godkendt af foreningens revisorer, Vibeke Dyrelund og Jytte Busk

 

Regnskabet, der var tilgængeligt på hjemmesiden, var også omdelt ved generalforsamlingen. 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til regnskab og buget, hvilket ikke var tilfældet.

Regnskabet blev således godkendt af medlemmerne.

 

Ad 5. Kan medlemmerne acceptere, at bestyrelsen bruger situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer til vores hjemmeside/Senior Nyt?

 

Det blev uddybet med, at der kun ville bruges billeder af større grupper og ikke af enkelte personer.

 

Forslaget blev godkendt af flertallet af deltagerne.

 

Ad 6.  Indkomne forslag

 

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet nogle forslag hvorefter man kunne gå videre til næste punkt.

 

Ad 7. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen forslår en kontingentforhøjelse til 400,- for 2025.

 

Dirigenten spurgte medlemmerne, om man var imod forslaget eller havde nogle kommentarer. Dette var ikke tilfældet. Kontingentet bliver således fastsat til 400,- for 2025.

 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

På valg er Lisbeth Rasmussen, Lissette Nielsen og Lykke Kibenich.

 

Lisbeth, Lissette og Lykke er villige til genvalg,

 

Lisbeth Rasmussen, Lissette Nielsen og Lykke Kibenich blev genvalgt som 2-årige medlemmer.

 

Ad 9. Valg af suppleanter, for et år.

 

Annete Gadegaard er villig til genvalg

 

Annette Gadegaard blev genvalgt som suppleant

 

Ad 10. Valg af revisor for 2 år.

 

På valg er Jytte Busk. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.

 

Dirigenten spurgte, om der var andre der havde lyst til denne post, hvilket ikke var tilfældet.

Jytte Busk blev valgt som revisor.

 

 

Ad 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

 

På valg er Eva West. Bestyrelsen foreslår Eva West, der er villig til denne post.

 

Dirigenten spurgte, om der var andre der havde lyst til denne post, hvilket ikke var tilfældet.

Eva West blev valgt til revisorsuppleant.

 

Ad 12. Eventuelt

 

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål, gode ideer eller lignende. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten takkede derefter den samlede bestyrelse for et godt og stort arbejde. Herefter blev ordet givet til formanden.

 

Lisbeth takkede dirigenten for godt gennemført generalforsamling.

 

Lisbeth tog ordet og fortæller, at hun ønsker at stoppe som formand efter 7 år på posten. Stor forståelse fra de fremmødte.

Bestyrelsen har spurgt Anne Pickering om hun vil overtage formandsposten og det har Anne heldigvis sagt ja til.

Lisbeth fik blomsterbuket og gaver som tak for et flot stykke arbejde. Heldigvis fortsætter Lisbeth i bestyrelsen.

 

Lise Stenlund og Eva Blinaa Nielsen fik begge overrakt en buket blomster som 20 års jubilarer, med tak for trofast medlemskab.

  

Herefter erklærede ordstyreren generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Før generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød med øl/vand, og efter frokost og generalforsamling var der banko med kaffe og lidt sødt.

 

På bestyrelsens vegne

                                                                                                                                                          

Formand Lisbeth Rasmussen                                                  

Dirigent Lillian Sivertsen

Referent Eva Thorsson

 

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt tirsdag, den 14. februar 2023 på Mariehøj


Generalforsamlingen begyndte kl. 12.30. Der var 54 personer tilmeldt, der alle havde modtaget regnskab, budget og dagsorden. Regnskab og dagsorden kunne også ses på hjemmesiden.

 

Ad 1. Valg af 2 stemmetællere

 

2 stemmetællere blev valgt.

  

Ad 2. Valg af dirigent

 

Marianne Thousing blev valgt som dirigent og takkede for valget.  Det blev konstateret, at generalforsam-lingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 2 uger før afholdelse. Der lå regnskab og dagsorden på alle borde, så dirigenten gav ordet til Lisbeth for aflæggelse af formandens beretning.

 

 Ad 3. Aflæggelse af formandens beretning ved formand Lisbeth Rasmussen

 

Vi måtte desværre aflyse vores første arrangement på grund af Corona og for 3. gang flytte Anne Laxholms foredrag. 

8. februar skulle vi på Søfartsmuseet, men Dronningen havde også planlagt et besøg samme dag (det havde de glemt at fortælle os), så vi gik i stedet til Kronborg Slot og så en fantastisk udstilling af Jim Lyngvild om kongerækken, deres fantastiske dragter og smykker og sit liv. Vi spiste frokost på “Kadetten”.

Den 22. februar holdt vi generalforsamling startende med frokost og efter mødet kom Anne Laxholm og holdt et spændende foredrag om sit liv på dansegulvet. 

8. marts var vi på en fantastisk rundvisning i Grundtvigs Kirken, et helt unikt bygningsværk og en meget engageret guide. Vi indledte med en frokost i Restaurant Bjerget. 

Den 22. marts havde vi besøg af Janick Uldall fra Boel Akupunktur, som fortalte om de flotte resultater, de havde haft med mange forskellige smerter og sygdomme, på bl.a. øjnene. Der var rigtig mange der var villige til at prøve. 

Vi besøgte Rosenborg Slot den 5. april med guidet rundvisning. Meget spændende især de flotte kronjuveler. Vi afsluttede dagen med frokost hos Jacobsen på Kultorvet. 

26. april havde vi foredrag med Anne Haubek og Thomas Ubbesen. De havde rejst rundt i østlandene med bus, for at høre om hvordan livet var efter murens fald. 

Vi var på havnerundfart den 10. maj og fik efterfølgende en dejlig frokost i Kanal-Caféen.

Den 24. maj skulle Erik Lindsøe have holdt foredraget “Som et strejf af en dråbe” om Kim Larsen, desværre blev det aflyst på grund af for få tilmeldte.

Sommerturen den 7. juni gik til Holmegaard Værk, med en spændende rundvisning og en skøn frokost på “De Hvide Svaner”. Vi havde en dejlig tur med skønt vejr.

I efteråret den 6. september var vi på guidet rundtur på Rungstedlund, hvor vi fik et spændende indblik i Karen Blixens omtumlede liv. Herefter spiste vi frokost på Rungsted Kro. 

20. september kom Mette Bengtsson, som er clairvoyant og healer og fortalte  om, hvordan hun arbejdede. 

Den 4. oktober gik turen så til Roskilde Domkirke, hvor vi var på guidet rundvisning. Frokosten spiste vi på “Hotel Prinsen”.

25. oktober var der modeopvisning med “Lene Glud Mode”. Der var masser af smart og fint tøj og mange, der fik købt ind til efterårs garderoben. 

Den 8. november var vi i Reprisen, hvor vi så “Du som er i himlen” en god, men meget sørgelig film. Vi lavede herefter samkørsel til Jægerhuset, hvor vi fik dejlig mad.  

Vi havde besøg den 22. november af Hanne, der har været fængselspræst. Hun fortalte om livet som præst og indsat, nok det kedeligste indslag vi har haft. 

Året blev afsluttet med julefrokost på Rungsted Kro, hvor vi spillede Banko. 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder.

Vi er ca. 84 medlemmer, vi har fået 20 udmeldelser og 45 nye medlemmer. Der er mange der har fundet os igennem “Senior Nyt,” og der har vi annonce med igen i marts. Vi vil meget gerne op på et medlemstal på 100 -110, så har du nogle “aktive” veninder så tag dem med.

Til sidst vil jeg sige mange tusinde tak til Annette, Kirsten, Susanne, Lykke, Lissette, Eva og Vivian for det store arbejde, I gør i foreningen med godt humør og entusiasme. Jeg vil også sige mange tak til Vibeke Dyrelund, der arrangerede vores sommertur. 

Dirigenten spurgte, om der var nogle kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet, hvorefter ordstyreren konstaterede, at beretningen var godkendt, og man kunne gå videre til punkt 4, ”godkendelse af regnskabet” ved kasserer Susanne Holstein.

 

 

Ad 4. Godkendelse af revideret regnskab og budget, ved kassereren

 

Susanne Holstein takkede tidligere kasserer Inga Hjerring for et flot og overskueligt regnskab, som hun overtog for et år siden. Arbejdet som kasserer var således nemt at gå til.

 

Derefter gennemgik Susanne årets regnskab og budget, der var revideret og godkendt af foreningens revisorer, Vibeke Dyrelund og Jytte Busk

 

Regnskabet, der var tilgængeligt på hjemmesiden, var også omdelt ved generalforsamlingen. 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet.

Regnskabet blev således godkendt af forsamlingen.

  

Ad 5. Indkomne forslag

 

Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet nogle forslag hvorefter man kunne gå videre til næste punkt.

 

Ad 6. Fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår kontingent for 2024 uændret kr. 350.

 

Dirigenten spurgte medlemmerne, om man var imod forslaget eller havde nogle kommentarer. Dette var ikke var tilfældet. Kontingentet er således uændret for 2024.

  

Ad 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

På valg er Eva Thorsson, Susanne Holstein, Kirsten Meyer og Annette Gadegaard.

 

Kirsten Meyer ønsker efter mange års virke, at udtræde af bestyrelsen.

 

Eva Thorsson og Susanne Holstein er villige til genvalg, Annette Gadegaard ønsker at indtræde som suppleant. Der mangler således 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Hvem melder sig?

 

Eva Thorsson og Susanne Holstein blev genvalgt. Endvidere blev Anne Pickering og Lone Ketting valgt ind i bestyrelsen for de næste 2 år.

  

Ad 8.  Valg af suppleanter, hver for et år.

 

Vivian Ritz er villig til genvalg, Annete Gadegaard ønsker at indtræde som suppleant. Begge for et år ad gangen.

 

Dirigenten spurgte, om der var andre der havde lyst til disse poster, hvilket ikke var tilfældet.

Vivian Ritz og Annette Gadegaard blev valgt som suppleanter.

 

Ad 9.  Valg af revisor for 2 år.

 

På valg er Vibeke Dyrelund. Bestyrelsen foreslår Vibeke Dyrelund, der er villig til denne post.

 

Dirigenten spurgte, om der var andre der havde lyst til denne post, hvilket ikke var tilfældet.

Vibeke Dyrelud blev valgt som revisor.

  

Ad 10.  Valg af revisorsuppleant for 1 år.

 

På valg er Eva West. Bestyrelsen foreslår Eva West, der er villig til denne post.

 

Dirigenten spurgte, om der var andre der havde lyst til denne post, hvilket ikke var tilfældet.

Eva West blev valgt til revisorsuppleant.

 

Ad 10.  Eventuelt

 

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål, gode ideer eller lignende. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten takkede derefter den samlede bestyrelse for et godt og stort arbejde. Herefter blev ordet givet til formanden.

 

Lisbeth takkede Kirsten for mange års godt arbejde i bestyrelsen. ”Du vil blive savnet men heldigvis ser vi dig stadig til arrangementerne.” Blomster og gavekort blev givet til Kirsten.

 

Kirsten takkede mange gange og kunne fortælle: ”jeg har været medlem af bestyrelsen siden 2011 og det har altid været en kæmpe fornøjelse. Desværre er helbredet ikke det bedste, hvorfor jeg har besluttet at sige stop og give plads til nye kræfter.”

 

Lisbeth takkede Marianne for arbejdet som dirigent og Vibeke for arbejdet med at lave hele vores sommertur til Holmegaard Glasværk med frokost på de ”Hvide Svaner”. Begge fik en flot buket blomster.

 

Herefter erklærede ordstyreren generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Før generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød med øl/vand, og efter frokost og generalforsamling var der banko med kaffe og lidt sødt.

 

På bestyrelsens vegne

                                                                                                                                                    

Formand Lisbeth Rasmussen

Dirigent Marianne Thousing

Referent Annette Gadegaard

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt tirsdag, den 22. februar 2022 på Mariehøj


Generalforsamlingen begyndte kl. 11.00 på Mariehøj. Der var 42 personer tilmeldt, der alle havde modtaget regnskab, budget og dagsorden.


Ad 1. Valg af 2 stemmetællere


2 stemmetællere blev valgt. 


Ad 2. Valg af dirigent


Marianne Thousing blev valgt som dirigent og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalfor-samlingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 2 uger før afholdelse, så denne del var således i orden. Der lå regnskab og dagsorden på alle borde, så Marianne gav herefter Lisbeth ordet til aflæggelse af formandens beretning.


Ad 3. Aflæggelse af formandens beretning ved formand Lisbeth Rasmussen


Sidste år sagde jeg, at året 2020 ville blive et år, vi husker med den forventning, at 2021 ville blive meget bedre. Det blev det jo som bekendt ikke, vi begyndte med en del aflysninger og kunne først starte op i maj. 

18. maj  besøgte vi Peter Wibroes have, som var en smuk og spændende oplevelse med mange spændende blomster og nogle fantastiske bygninger, der så antikke ud, men var bygget nogle få år tilbage. Herfra tog vi til Søllerød Golfklub og fik frokost. 

8. juni havde vi en herlig sommertur til Sorø, som Vibeke Dyrelund havde arrangeret. Vi var på rundvisning i  de historiske bygninger i Akademiet og kørte herefter til Restaurant Parnas, hvor vi spiste en god frokost. Derefter blev vi hentet af turbåden ”Lille Claus”, hvor vi sejlede en dejlig tur på Sorø sø i det skønne vejr. 

7. september var vi på guidet tur i Nordhavnskvarteret, hvor vi fik en masse at vide om alt det nye der er og bliver bygget i området. Vi spiste en skøn frokost hos John & Woo og kunne efterfølgende sidde udenfor og nyde det skønne vejr og livet på vandet. 

21. september var vi på tur i Københavns Lufthavn, hvor vi blev kørt rundt i bus i det enorme område og fik fortalt om lufthavnens historie. Vi besøgte også garager og brandstation, et meget spændende arrangement, som Marianne Thousing havde arrangeret. Vi spiste efterfølgende i SAS klubben, hvor vi fik et overdådigt måltid. 

6. oktober var vi igen på en guidet tur, denne gang med “Gadens Stemmer” med 2 meget forskellige guider – hver med deres kedelige opvækst i misbrug mm. Den kvindelige guide, der viste os rundt havde oplevet de mest forfærdelige ting, men var nu, trods modgang, endt i egen lejlighed og var stoffri. Frokosten var på Restaurant Frida. 

26. oktober kom søster Anna Mirijam fra “Det Dyrebare Blod” og fortalte om deres liv i klosteret, og det var bestemt ikke kedeligt. Hun var en skøn dame med bl.a. fodbold som interesse.

9. november gik turen  Magasin i Lyngby, hvor vi kom på chokoladeeventyr hos ”Summerbird” med nogle skønne smagsprøver. Vi måtte desværre aflyse frokost, da ingen restauranter kunne have over 20 gæster på grund af corona situationen.

23. november kom JJ’s Duo og underholdt os med “En glad dag,” og vi havde det fornøjeligt med sang og historier. 

7. december holdt vi julefrokost på Mariehøj Centret. På 2 af arrangementerne var vi desværre nødt til at være i Kultursalen. Det var ingen fornøjelse, men de har lovet at det ikke sker igen. 

Vi var desværre nødt til at aflyse følgende:

Jan Boel, Generalforsamling, Anne Laxholm, Grundtvigskirken, Tokai Universitet og Anne Haubek og Thomas Ubbesen, de fleste arrangementer bliver gentaget i år. 

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder. Disse foregår på Mariehøj og afsluttes med en frokost fra cafeen. Drikkevarer køber man selv. Enkelte af bestyrelsesmøderne kan også foregå efter dagens arrangement.

Vi er meget glade for NemTilmeld, der sparer os en del arbejde, Lykke vil give en lille opdatering senere.

Sidste år var vi 84 medlemmer. Desværre har vi fået en del udmeldelser grundet coronasituationen samt at nogle af vore ældste medlemmer ikke er så mobile længere. Der er således plads til nye medlemmer.


Har du nogle ”aktive” veninder, er der også plads til dem i Aktive Kvinder. Vi vil meget gerne op på et medlemstal på 100 – 110 medlemmer. 


Til sidst vil jeg sige tusinde tak til Annette, Kirsten, Inga, Birthe, Lykke, Lissette, Eva og Susanne for det store arbejde, I gør for foreningen. Også en stor tak til Vibeke og Marianne for jeres hjælp. Marianne spurgte om der var nogle kommentarer til beretningen. Det var ikke tilfældet, hvorefter ordstyreren konstaterede, at beretningen var godkendt, og man kunne gå videre til punkt 4 ved kasserer Inga Hjerring.


Ad 4. Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren


Regnskabet var udsendt til medlemmerne på forhånd og var også omdelt ved generalforsamlingen. 
Kasserer Inga Hjerring oplyste, at foreningens revisorer Vibeke Dyrelund og Jytte Busk havde godkendt regnskabet, efter de havde gennemgået alle bilag grundigt.


Inga Hjerring gennemgik regnskabet, og det fremgik bl.a., at der var et underskud på kr. 21.000.
Der blev spurgt til underskuddet, og Inga Hjerring gjorde opmærksom på, at det budgetmæssigt var, hvad man havde forventet. Årsagen var et underskud på arrangementer på Mariehøj, samt et mindre underskud på udflugter og derudover, at kontingentet var sat ned til kr. 200 som kompensation for corona situationen. Men som det fremgik af regnskabet, kunne foreningen fint bære underskuddet. 


Det skal ligeledes nævnes, at I dag er vi kun 84 medlemmer, så indtægten bliver væsentligt nedsat. Vi forventer at gennemføre alle arrangementer til næste år. 


Herefter blev det fra salen påpeget, at det var godt, der blev brugt af formuen til glæde for medlemmerne.

Dirigenten spurgte, om nogle havde yderligere spørgsmål til regnskabet, hvilket ingen havde. Budgettet, der var uddelt til alle, undlod vi at gennemgå.


Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.


Ad 5. Indkomne forslag


Dirigenten kunne oplyse, at der ikke var indkommet nogle forslag hvorefter man kunne gå videre til næste punkt.


Ad 6. Fastlæggelse af kontingent


Bestyrelsen foreslår kontingent for 2023 forhøjet til kr. 350. 


Dirigenten bad Lisbeth begrunde forhøjelsen på kr. 50.


Formanden begrundede prisforhøjelsen med de stigende priser på bl.a. fortæring på udeturene. Når der er arrangementer på Mariehøj, betaler medlemmerne kun for kaffe og kage – ikke for foredragsholdere.


Dirigenten bad medlemmerne række hånden i vejret for godkendelse af kontingentforhøjelsen. Det blev gjort og kontingentforhøjelsen til kr. 350,- blev enstemmigt vedtaget, ingen stemte imod. 


Det blev således vedtaget, at kontingentet for 2023 er kr. 350.


Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år


På valg er Lisbeth Rasmussen, Lykke Kibenich og Inga Hjerring.

Lisbeth Rasmussen og Lykke Kibenich er villige til genvalg.


Inga Hjerring ønsker efter mange års virke som kasserer, at udtræde af bestyrelsen.


Lisbeth Rasmussen og Lykke Kibenich blev genvalgt.


Som nyt bestyrelsesmedlem foreslås:

Lissette Nielsen, der er villig til at indgå i bestyrelsen efter flere år som suppleant.


Lissette Nielsen blev valgt som bestyrelsesmedlem.


Ad 8. Valg af suppleanter, hver for et år.


Birthe Hansen har været i bestyrelsen i mange år og ønsker at udtræde. Da Lissette Nielsen er valgt til at overgå i bestyrelsen, skal 2 nye suppleanter vælges, begge for et år ad gangen.


Dirigenten: Er der nogle der kunne tænke sig at være suppleant? Vi mangler 2 og det er kun for et år ad gangen. Er der ikke nogle der har lyst til at ”give” lidt til foreningen?


Vivian Ritz meldte sig som suppleant, hvilket blev godkendt. 


Dirigenten foreslog man udsatte valget af den anden suppleant til efter arrangementet med Anne Laxholm. Man var enig heri.


Ad 9. Valg af revisorsuppleant for 1 år


På valg er Jytte Busk. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.


Jytte Busk blev valgt som revisorsuppleant.


Ad 10. Opdatering af NemTilmeld v. Lykke Kibenich


Dirigenten gav ordet til Lykke.


Lykke: ”Umiddelbart ser det ud til at alle medlemmer har modtaget NemTilmeld godt, det virker, og vi i bestyrelsen er meget glade for det. Systemet er nemt, og det sparer os for meget arbejde. Der er imidlertid enkelte medlemmer, der ikke når at tilmelde sig i tide, hvilket kan give os et problem når vi skal booke plads til frokost mm. Er der nogle blandt medlemmerne, der er utrygge ved NemTilmeld, er I altid velkommen til at kontakte os, vi hjælper meget gerne”.


Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til NemTilmeld, hvilket ikke var tilfældet. 


Ad 11. Eventuelt


Dirigenten spurgte, om der var nogle kommentarer, spørgsmål, gode ideer eller lignende og fortsatte: 

”Hvis ikke vil jeg som ordstyrer sige tak til den samlede bestyrelse. Alt er altid så velordnet, når vi kommer til møder, og er på udflugter. Jeg kender ikke andre, der laver så godt et arbejde – og ikke mindst de fine forhold vi har her på Mariehøj.


Jeg vil samtidig sige ekstra tak til de to, der træder ud af bestyrelsen, Inga, der træder ud efter mange års arbejde som kasserer og ligeledes Birthe, der altid har haft styr på indkøb, sang m.m. Skal vi ikke give dem en stor hånd”! 


Herefter erklærede ordstyreren generalforsamlingen for afsluttet kl. 11.45 og takkede for god ro og orden.


Lisbeth Rasmussen takkede Marianne og Vibeke for deres arbejde med en buket blomster til hver. Ligeledes blev der stor tak til Inga og Birthe, der hver fik et gavekort til Matas samt en buket blomster for mange års ”tjeneste” i bestyrelsen.


Vibeke Dyrelund takkede for buketten og fortsatte: ”Det havde jeg ikke forventet, men jeg kan kun sige, at det er værd at være med i bestyrelsesarbejdet. Man kan så spørge mig: Hvorfor jeg ikke selv stiller op i bestyrelsesarbejdet, men jeg forventer snart at blive formand i Ældresagen, Hillerød, så der får jeg rigeligt at se til. Jeg giver gerne en hånd med i bestyrelsesarbejdet og kan absolut opfordre jer i forsamlingen til at være med”.


Efter generalforsamlingen blev der serveret lasagne med 1 øl/vand. Det skal her nævnes, at der udtrykkeligt var bestilt smørrebrød, men cafeen havde selv sat menuen - uden varsel. Det var ikke godt nok!


Anne Laxholm kom kl. 14.00, så det blev en lang men god dag.På bestyrelsens vegne


Formand Lisbeth Rasmussen

Dirigent Marianne Thousing

Referent Annette Gadegaard


Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt mandag, den 14. juni 2021 kl. 12.00, på Mariehøj

 

Kl. 12.00 mødte medlemmerne efter check af Coronapas. Der blev serveret 2 stk. smørrebrød hertil en øl eller vand.

 

Kl. 13.00 bød formand for Aktive Kvinder, Lisbeth Rasmussen, velkommen til generalforsamlingen, der grundet Coronapandemien først kunne finde sted denne dato. Lisbeth orienterede om dagens forløb.

På generalforsamlingen var der deltagelse af 42 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1.   Valg af 2 stemmetællere

2 stemmetællere blev valgt. Anni Brincker og Lise Dahm blev valgt.


Ad 2.   Valg af dirigent

Annette Nyholm blev valgt som dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 14 dage før afholdelse – her den 30.5. Denne generalforsamling dog med nogen forsinkelse, da det ikke kunne lade sig gøre på grund af Corona-pandemien, men ifølge vedtægterne er alt i orden.

 

Alle medlemmer har modtaget programoversigt for 2021 i december måned, desuden kan programmet med ændringer ses på hjemmesiden.

Generalforsamlingen var således korrekt varslet.

 

Ad 3.   Aflæggelse af formandens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

Året 2020 har for os alle været et år, vi husker. Det var et år med nedlukning, aflysninger og frygt for Covid-19, men vi nåede da at gennemføre nogle af vores arrangementer.

 

Den 14. januar kom Pia Kjærsgaard og fortalte om sine travle og spændende år i politik. Hun startede med at gå rundt og give os alle hånden (det var før Corona) og hun holdt et spændende og interessant foredrag.

 

Den 4. februar var vi i Synagoen, hvor vi fik et spændende indblik i deres trossamfund og anderledes levevis. Vi fik rundvisning i den smukke bygning.

 

Den 18. februar holdt vi generalforsamling med frokost inden, og som sædvanligt Banko efter.

 

Den 3. marts besøgte vi Det Kongelige Teaters gamle scene, hvor vi kom omkring sceneteknikken, den store skræddersal med fantastiske kostumer og fik et kig ind i Dronningens salonloge.

 

Efter nedlukningen startede vi 1. september med en helt vidunderlig rundtur i Dyrehaven, hvor vi fik en masse at vide om skoven. Vi var heldige at se en kæmpe dyreflok med alle dyr repræsenteret.

 

22. september fik vi besøg af Lise Egholm, som fortalte om sin tid på Rådmandsgade skole, hvor hun gjorde en stor forskel for den brogede børneflok og deres ihærdige forældre.

 

Den 20. oktober kom Bjørli Lehrmann og fortalte om sit liv i dyreverden og de spændende TV-udsendelser, hun var med i.

 

Desværre måtte vi aflyse følgende arrangementer i nedlukningsperioderne:

 

17. marts, Anne Laxholm

31. marts, Tokai Universitetet

21. april, Tarek Alomar, der kom til Danmark for 5 år siden

05. maj, Tur til Hundested.

19. maj, Anne Haubek og Thomas Ubbesen.

09. juni, Sommertur til Sorø, som vi jo gentog år.

10. november, Reprisen.

24. november, Søster Anna Mirijam

08. december, Julefrokost i Søllerød Golfklub.

 

En del af aflysningerne vil blive gentaget næste år.

 

Bestyrelsen har holdt 7 bestyrelsesmøder.

 

Vi er gået over til tilmelding via NemTilmeld. Det fungerer rigtig fint for de fleste medlemmer, men vi er helt klar over, at der har været opstart-problemer. Vi arbejder benhårdt for at få det til at køre så problemfrit som muligt.
Lykke og Lissette vil give en helt dugfrisk opdatering om lidt.

I februar 2020 var vi 112 medlemmer - det var lige inden pandemien.
I dag er vi 84 Aktive Kvinder, det er en nedgang på 28.

Alt taget i betragtning, så må det vel være, hvad man kan forvente, når vi er ramt af en pandemi og har været tvunget til at aflyse en del møder. Det er jo desværre, hvad der er sket for mange foreninger.
Men vi er rigtig glade for, at så mange medlemmer trods alt har ønsket at holde fast i foreningen og troet på, det bliver godt igen.


Så tak til jer for det!

Vi har planlagt at gøre en indsats for at få nye medlemmer - vores mål er, at vi bliver ca. 100 medlemmer, så lige nu har vi 16 ledige pladser. Hvis du har nogle gode veninder, som skulle have lyst til at være medlem af foreningen, så er det nu, de skal slå til.

Vi glæder os til at tage fat på 2. halvår - og vi har mange spændende arrangementer, vi kan se frem til.

Jeg vil gerne sige tusinde tak kære Inga, Annette, Lykke, Lissette, Kirsten, Jytte og Birthe for det store arbejde I lægger for dagen. Også i år en stor tak til Vibeke og Marianne for hjælp til vores programlægning.

 

Ordstyreren konstaterede, at beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

Kasserer, Inga Hjerring, indledte med at informere om, at vores revisorer, Margrethe Frank og Vibeke Dyrelund, havde vendt og drejet hvert bilag og fundet regnskabet i orden.

 

Inga Hjerring orienterede om kontingentnedsættelsen fra 300 kr. til 200 kr. for 2021 som kompensation for Corona situationen.

 

Endvidere orienterede Inga Hjerring om økonomien ved de sidste 2 afholdte arrangementer:

Der blev et underskud ved medlemsmødet i Barokhaven på grund af færre der deltog (der var budgetteret med 40 deltagere – der deltog 32 personer – i kr. 2000,-).

 

Underskud på Sommerturen – også fordi færre medlemmer deltog. (Budget 40 personer, der deltog 32 – i kr. 3.200,-).

 

I dag er vi kun 84 medlemmer, så indtægten bliver væsentligt nedsat. Vi forventer at gennemføre alle arrangementer til næste år.

 

Forventet underskud i år på ca. 20.000 kr., hvorefter beholdningen kommer ned på ca. 65.000 kr.

 

Dirigenten spurgte, om nogle havde spørgsmål til regnskabet, hvilket ingen havde. Budgettet, der var uddelt til alle, undlod vi at gennemgå.

 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

  

Ad 5.   Indkomne forslag

Pia Dalsfeldt havde foreslået at nedsætte det årlige kontingent for 2022 til 200 kr. Man bad om begrundelse herfor.

 

Pia Dalsfeldt begrundede bl.a. nedsættelsen med de manglende arrangementer, hvorfor kontingentet burde være på 200 kr. i 2022.

 

Inga Hjerring oplyste, at vi allerede havde nedsat kontingentet i indeværende år til 200 kr. på grund af de mange aflysninger. Desuden forventedes et underskud, som tidligere nævnt, på ca. 20.000 kr. på grund af færre indtægter.

 

Pia Dalsfeldt, der mente kontingentet for 2022 skulle være på kr. 200,- og ikke sættes op til kr. 300,-, bad om, at man stemte herom.

 

Vibeke Dyrelund fik ordet: Det er de færreste foreninger, hvor man betaler kr. 300,- pr. år, der gør noget ud af det. Vibeke mente, at vi bør fastholde et kontingent på kr. 300,-, møde til aktiviteterne og skaffe nogle flere medlemmer.

 

Dirigenten spurgte, om flere havde tilføjelser til kontingentet, hvilket ikke var tilfældet. Herefter blev der afstemning om kontingentet for 2022 skulle være kr. 200 eller kr. 300 pr. år.

 

Afstemningen blev til fordel for et kontingent på kr. 300,- pr. år. Forslaget blev således nedstemt.

 

Ad 6.   Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022 på kr. 300.

 

Ingen havde kommentarer hertil, så det blev vedtaget at kontingentet for 2022 bliver kr. 300,- pr. år.


Ad 7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er Kirsten Meyer og Annette Gadegaard

Begge er villige til genvalg.

 

Kirsten Meyer og Annette Gadegaard blev genvalgt.


Jytte Rosen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Bente Leisten er allerede udtrådt af bestyrelsen.

 

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen:

Susanne Holstein og Eva Thorsson.

 

Susanne Holstein og Eva Thorsson blev valgt ind i bestyrelsen.

  

Ad 8.   Valg af suppleanter, hver for et år.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.

Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

Ad 9.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

På valg er Jytte Busk. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.

Jytte Busk blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 10. Opdatering af NemTilmeld v. Lissette og Lykke

Lissette orienterede om det store arbejde med at implementere NemTilmeld, hvor den største udfordring har været YouSee. YouSee har opdateret deres sikkerhedssystem, og derfor er der nogle mailadresser, der ikke får alt udsendt, og det ender ofte i spammail, eller man får slet ikke mail.

 

Vi har tidligere sendt brev ud til alle medlemmer herom. Problemet ligger hos YouSee, og vi har ikke mulighed for at gøre yderligere.

 

Vort forslag kunne være, at man opretter en ny G-mail som kan køre sideløbende med eksisterende, eller man spørger pårørende om hjælp. Evt. få lov til at bruge vedkommendes mailadresse på vores medlemsliste og blive tilmeldt via den.

 

Flere medlemmer orienterede om problemer med at bruge NemTilmeld, en anden at der slet ikke var problemer med NemTilmeld i Blixen-klubben.

 

Konklusionen blev, at man vil tage kontakt til Blixen-klubben samt lægge ”Vejledning” ind på hjemmesiden.

Som hovedregel kan man altid regne med, at invitationen vil blive udsendt 14 dage før et arrangement, og I kan se på hjemmesiden, hvornår næste arrangement finder sted. Får I ikke invitation, må I gøre os opmærksom herpå.

 

Ad 11. Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål til Eventuelt, hvilket ikke var tilfældet.

 

Annette Nyholm fik overrakt en buket blomster af formanden. Endvidere blev der sendt en buket til tidligere bestyrelsesmedlem, Jytte Rosen.

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 15.00.


På bestyrelsens vegne

Formand Lisbeth Rasmussen

Dirigent Annette Nyholm

Referent Annette GadegaardReferat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal,

afholdt tirsdag, den 18. februar 2020 kl. 12.00, på Mariehøj

 

Formand Lisbeth Rasmussen, bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om dagens forløb. På generalforsamlingen var der deltagelse af 52 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1.   Valg af 2 stemmetællere

2 stemmetællere blev valgt.

 

Ad 2.   Valg af dirigent

 Annette Nyholm blev atter valgt som dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalforsam-lingen var lovligt varslet, hvilket skal være senest 14. dage før, iflg. Vedtægterne. Alle medlemmer har modtaget programmet for 2020 i december, hvorfor generalforsamlingen således var korrekt indvarslet.

 

Ad 3.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

 Vi har igen haft et spændende år med mange gode oplevelser, og vi får løbende positiv respons fra vores medlemmer, det er vi meget glade for, det er jo lidt af et arbejde for hele bestyrelsen at stable 17 arrangementer på banen.

 

Vi har i 2019 fået 17 nye medlemmer, og i 2020 er der allerede 9, der har tilmeldt sig, så vi er nu oppe på 112 medlemmer.

 

Nye medlemmer i 2020:

Marie Louise Christoffersen, Gitte Bender, Christel Koppel, Bente Loesch, Bodil Westergaard, Lone Dahlgaard, Gitte Enevoldsen, Pia Maria Dalsfeldt og Birte Gruber.

 

Aktive Kvinder har igen haft 17 arrangementer i 2019, 10 i foråret og 7 i efteråret:

 

Den 15. januar holdt Erik Lindsø et spændende foredrag om en lang række af  Benny Andersens digte og sange og sammenholdt dem med Halfdan Rasmussens finurlige digte.

 

Den 5. februar havde vi en dejlig dag, hvor medlemmerne udfordrede hinanden i bowling i Hillerød. Dagen blev afsluttet med en herlig 3 retters middag.

 

Den 19. februar holdt vi som sædvanlig generalforsamling.

 

Den 5. marts var vi på Amalienborg Museet, hvor vi blev introduceret for en række af Dronningens kostumer, hun har lavet til nogle af vores mest elskede eventyr. Det var fantastisk at se hvor mange detaljer, sjove og smukke figurer hun havde lavet.

 

Den 1. marts var vi på søvnkursus. Her fik vi et foredrag om hvordan vi holder os aktive, med masser af søvn og hvor livsvigtigt det er at sove godt.

 

Den 2. april fik vi en meget spændende rundvisning i Carlsberg Byen af Frederik Lindskov, som desværre kom lidt for sent, men han var værd at vente på. Det var bidende koldt, men han fandt læ og sol, så det hjalp. Efterfølgende spiste vi frokost i Petersens Familiehave.

 

Den 16. april kom sprudlende Søs Egelind og holdt foredrag om canabis, og hvordan det havde hjulpet hende i de svære forløb, hun havde haft med kræft. Hun arbejder stadig på at få det gjort lovligt, så mange kan få lindring i deres svære sygdom.

 

Den 7. maj var vi med Hanne Nygaard på besøg i  Ballerup Bymuseum, hvor vi kom rundt på de gamle, idylliske gårde og haver og hørte om livet på landet for 100 år siden. Frokosten blev indtaget i Konditorgården.

 

Den 21. maj stillede tidligere politibetjent Ole C. Larsen spørgsmålet: hvad er ondskab. Han belyste 5 kriminalsager, som er kendt i offentligheden med spørgsmålet: er mennesket ondt? eller er det blot under handlingen.

 

Den 4. juni var vi på sommertur til Sofiero og Kullen, hvor vi startede med en spændende tur i Sofieros smukke have med en meget dygtig guide. Vi spiste en dejlig middag i stedets restaurant og kunne selv gå på opdagelse på slottet og haven. Herefter kørte vi til smukke Kullen med pausestop hos Flickorna Lundgren, inden turen gik hjem til Holte.

 

Efteråret startede den 3.september med en dejlig rundvisning med Ole Byrgesen i Arboretet i Hørsholm, hvor der er mere end 2000 arter af træer og buske. Vi spiste vores medbragte mad i haven.

 

Den 1. oktober var vi på byvandring i det smukke gamle Dragør, som blev efterfulgt af en hyggelig frokost på Færgekroen.

 

Den 22. oktober kom herlige Pernille Højmark og holdt foredrag om sin bog: ”Først nu forstår jeg intet” der handler om hendes spændende og udsvævende liv med fest, druk, svigt og kærlighed.

 

Den 22. november var vi på guidet tur på Designmuseet, hvor vi kom i museets forskellige afdelinger og genså mange af vores forskellige klenodier. Frokosten blev indtaget på Cafe Fremtiden, hvor vi fik middag.

 

Den 26. november var der musik på Mariehøj, Preben og Jens Jakob Nissen kom og underholdt med fantastisk sang og fortalte om Elvis Presleys spændende, men alt for korte liv fra gospel til rock.

 

Den 10. december afsluttede vi året i det sneklædte og pyntede Tivoli, hvor vi spiste frokost i Påfuglen.

 

Bestyrelsen har også i år holdt 10 bestyrelsesmøder, og vi har igen prøvet at sætte et alsidigt og spændende program sammen for 2020. Jeg vil gerne sige en varm og stor tak til Inga, Annette, Kirsten, Bente, Jytte, Lillian, Lissette og Birthe for det store arbejde I lægger for dagen, på arrangementerne på Mariehøj, udeture og programlægning.  Også en stor tak til vores hjælpere, Vibeke, Anne-Lene og Marianne, for jeres flotte indsats til vores nye program.

 

I begyndelsen af året afgik Kirsten Schytte ved døden. Hun mindedes med 1 minuts stilhed.

 

Ordstyreren konstaterede, at beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

 

Kasserer Inga Hjerring fremlagde regnskabet, der var revideret af revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank.

 

Det blev oplyst, at der er fin balance mellem indtægter og udgifter for udflugterne.

Hvad angår arrangementer på Mariehøj, er der et underskud, som stort set svarer til den samlede kontingentindbetaling - så medlemmerne får valuta for kontingentet!


Kassereren oplyste i øvrigt, at vi skal betale 49 kr. hver måned for MobilePay, udover et mindre gebyr for hver indbetaling. Det er desværre vilkårene for at have MobilePay Erhverv.

Regnskabet blev i øvrigt gennemgået punkt for punkt.

 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Ad 5.   Godkendelse af ændring i vedtægterne

 

Skrivelse med forslag til ændringer i tegningsreglerne i vedtægterne, var tilgået medlemmerne sammen med foreningens program i december måned. Yderligere var der på alle borde et bilag, hvoraf ændringerne fremgik.


Inga Hjerring gennemgik den præcise ændring af ordlyden i vedtægterne og orienterede yderligere om, hvorfor bestyrelsen ønskede denne ændring. Det blev bl.a. forklaret, hvorfor de nuværende regler er ret tidskrævende og tunge at arbejde med.

 

Yderligere detaljer fremgår af vedhæftede bilag.

 

Ændringerne blev godkendt uden kommentarer.

  

Ad 6.   Fastlæggelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021 på kr. 300.

 

Ingen havde kommentarer hertil, så det blev vedtaget at kontingentet på kr. 300 forbliver uændret i 2021.

  

Ad 7.   Indkomne forslag

 

Der var ikke modtaget nogle forslag.

  

Ad 8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

På valg er Lisbeth Rasmussen og Inga Hjerring, der begge er villige til genvalg.
Lilian Sivertsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.         

                                          

Bestyrelsen foreslår, at Lykke Kibenich indtræder i bestyrelsen.

 

Lisbeth Rasmussen og Inga Hjerring blev genvalgt og Lykke Kibenich blev valgt ind i bestyrelsen.

 

Ad 9.   Valg af suppleanter, hver for 1 år

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.

 

Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

Ad 10. Valg af revisorer for 2 år

 

På valg er revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank. Margrethe Frank er villig til genvalg, hvorimod Jytte Busk ikke ønsker genvalg.


Bestyrelsen foreslår Vibeke Dyrelund som ny revisor.

 

Margrethe Frank og Vibeke Dyrelund blev valgt som revisorer.

  

Ad 11. Valg af revisorsuppleant for 1 år

 

På valg er Vibeke Dyrelund. Da Vibeke er villig til posten som revisor, skal en ny revisorsuppleant vælges. Bestyrelsen foreslår Jytte Busk, der er villig til denne post.

 

Jytte Busk blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 12. Eventuelt

 

Kvittering for betaling: Man forespurgte, om det var muligt at få en kvittering for sin betaling, således at man ikke skulle dokumentere dette ved møderne.

 

Bestyrelsen oplyste, at man er i gang med en alternativ måde at tilmelde/betale på – nemlig Nemtilmelding. Dette system er i støbeskeen p.t. og på ingen måde sat i gang. Indtil videre skal tilmelding og betaling foregå som hidtil.

 

Marianne Thousing forklarede kort, hvordan Nemtilmelding foregår. Marianne fortalte bl.a., at det er en nem løsning for brugeren og ikke mindst for bestyrelsen, der sparer meget tid. Medlemmet får med det samme en kvittering og bestyrelsen får en færdig liste over hvilke personer der er tilmeldt og har betalt.

 

Det blev understreget, at Nemtilmelding undersøges og på ingen måde er gældende. Såfremt det bliver indført, bliver alle medlemmer orienteret og undervist i brugen af det eventuelle nye system. Endvidere vil der blive taget hensyn til medlemmer, der ikke er elektronisk forbundet.

 

Ordstyreren spurgte om der var flere spørgsmål til Eventuelt, hvilket ikke var tilfældet.

 

 

Før selve generalforsamlingen blev der serveret en dejlig frokostbuffet samt øl og vand fra Cafeen på Mariehøj, efterfulgt af kaffe, der blev serveret til bankospillet.

 

Annette Nyholm fik overrakt en buket blomster af formanden. Endvidere blev der sendt en buket til tidligere næstformand Lillian Sivertsen.

 

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 14.30.


På bestyrelsens vegne


Formand Lisbeth Rasmussen, dirigent Annette Nyholm


Referent Annette GadegaardBilag


FORELÆGGES VED GENERALFORSAMLINGEN 18. FEBRUAR 2020

ÆNDRING I VEDTÆGTERNE


PKT. 6.3

 

Nuværende ordlyd:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningen tegnes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, det vil sige alle forhold angående bank, udlån/indlån o.lign.

 

Ændres til:

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

 

PKT. 7.1

 

Nuværende ordlyd:

Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem eller af næstformand og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele skriftlig fuldmagt.

 

Ændres til:

Foreningen tegnes af formand eller af næstformand eller af kasserer.

Formand eller næstformand eller kasserer kan meddele skriftlig fuldmagt.

 

  

Årsag til ændring

Med de nuværende tegningsregler, er det sådan, at alle bestyrelsesmedlemmer skal stille personligt i banken med ID (navn, adresse, CPR nr., billede), når der er behov for ændringer – f.eks. ved ændringer i bestyrelsen. Det er ret tidskrævende og tungt at arbejde med.

 

Vi har haft foreningskonsulent, Bo Eriksen, fra Kulturcenter Mariehøj til at gennemgå vores forslag til ovennævnte ændringer, og han anbefaler, at vi foretager denne ændring.

Referat af generalforsamlingen i Aktive Kvinder Rudersdal

afholdt tirsdag, den 19. februar 2019 kl. 12.00, på Mariehøj

 

Formand Lisbeth Rasmussen, bød velkommen til generalforsamlingen og orienterede om dagens forløb. På generalforsamlingen var der deltagelse af ca. 58 medlemmer, der alle havde modtaget dagsorden, regnskab og budget.

 

Ad 1.    Valg af 2 stemmetællere

2 stemmetællere blev valgt: Vivian Ritz og Jytte Busk.

 

Ad 2.    Valg af dirigent

Annette Nyholm blev atter valgt til dirigent, og takkede for dette.  Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvilket skal være senest 14. dage før, iflg. Vedtægterne.

 

Ad 3.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning, ved formand Lisbeth Rasmussen

Vi har haft et dejligt år i foreningen, med en masse gode arrangementer og har fået meget god respons på vores forening og mange nye medlemmer. Desværre må vi konstatere, at mange af de nye medlemmer har meldt sig ud, så vi må bestræbe os på, at få flere nye medlemmer og ideer.


Vi har desværre mistet to af vores medlemmer, som er afgået ved døden Mette Andersen og Vibeke Ferslev, så lad os holde 1 minuts stilhed, æret være deres minde. 


Vi har i 2018 fået 20 nye medlemmer og i 2019 yderligere 5 nye. Hvis du bliver nævnt må du meget gerne rejse dig. 

Vi byder velkommen fra 2018 til: Inge Thrane, Jette Haahr, Hanne Gylvin, Kate Høffner, Bente Dalsfeldt, Susse K. Nielsen, Bodil Nykjær, Britta Bartelt, Kirsten Schytte, Ellen Koefoed, Lene Jepsen, Anette Karlsen, Helle Henriksen, Anni Binckler, Dorthe Perkild, Lotte Vesterstrøm, Annelise Nielsen, Helle Juul, Anette Lund.

Fra 2019: Aase Müller, Merete Holm, Kirsten Ogdal, Jane Rasmussen og Rita Spenner.

 

Aktive kvinder har haft 17 arrangementer i 2018, 9 i foråret og 8 i efteråret:

Den 16. januar kom chefredaktør Per Kuskner og fortalte om Matador universet, han gav os et levende indblik i personer og sjove anekdoter.

 

Den 6. februar var vi på rundvisning i gamle Collegium, Regensen, der siden 1600 tallet har været bolig for mange kendte og prominente personer. Herefter frokost på Det Lille Apotek

 

Den 20. februar var der generalforsamling.

 

Den 6. marts var vi på en spændende rundvisning i FN byen, med foredrag om kvinders rettigheder.

 

Den 20. marts kom Hanne Faldborg og holdt foredrag om den 3. alder. Hun var morsom og underholdende og vi fik nogle fine værktøjer til at gøre den 3 alder til livets bedste.

 

Den 3. april skulle vi have været i Roskilde Domkirke, men fik at vide, på vejen derned, at kirken var lukket. I stedet så vi Roskilde kloster og fik en dejlig frokost i Pipers Hus.

 

Den 17. april kom Bjarne Lisby og underholdt os med musik og foredrag om bl.a. Otto Leisner.

 

Den 1. maj var der forårskoncert hjemme hos pianist Mogens Dalsgaard. Dejlig musik og underholdning hvorefter vi spiste dejlig frokost i Jægerhuset.

 

Den 15. maj blev vi underholdt af Per Larsen, der på en sjov og spændende måde fortalte om sit liv og sin tid inden for politiet.

 

Den 12. juni holdt vi vores dejlige sommertur, som gik til Thorsvang, hvor vi fik et tilbageblik fra barndommens gade med butikker og værksteder, bagefter serverede de en dejlig frokost. Så kørte vi til Knuthenborg Safaripark, hvor en morsom guide kørte med os rundt. Han og vores chauffør blev så gode venner, så vi fik en halv time længere, så på vejen hjem måtte vi holde ind et sted, så chaufføren kunne overholde sine hviletider.

 

Den 4. september var vi i Hørsholm Golfklub, hvor vi blev trænet i at svinge køllerne, og her spiste vi en dejlig frokost.

 

Den 18. september kom Per Arnoldi og holdt foredrag om sin bog ”Solo”, han var overraskende underholdende. Han fortalte om sine mange projekter i udlandet og sine 60 år inden for kunst, kulturhistorie og arkitektur.

 

Den 2. oktober besøgte vi Maersk Tårnet, hvor vi fik rundvisning i den fantastiske bygning, der bliver brugt til forskning og uddannelse. Her spiste vi også frokost.

 

Den 23. oktober holdt vi 95 års fødselsdag. Vi startede med en lækker buffet. Derefter kom den spændende skuespiller Ulf Pilgård, og fortalte om sin opvækst og sit liv på de skrå brædder fra bl.a. Cirkusrevyen.

 

Den 13. november fik vi besøg af Winnie fra Seniorshop, som viste os deres nye kollektion til ”unge kvinder”.

 

Den 27. november holdt vi julefrokost på færgen Aurora, der sejlede mellem Helsingør og Helsingborg.

 

Den 11. december holdt vi juleafslutning med Trojka koret, der underholdt med Annas ballader skrevet af Ida og Bent From, og tidligere sunget af Frits Helmuth.

 

Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder, og vi har prøvet at sætte et spændende program sammen for 2019.  Jeg vil sige en stor tak til Inga, Kirsten, Bente, Annette, Birthe, Lillian, Neel og Lissette, for den store indsats I igen har gjort. Alle har været flittige, konstruktive og arbejdsomme, så tusind tak for indsatsen.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 4.   Godkendelse af revideret regnskab, ved kassereren

Fremlæggelse af revideret regnskab og budget blev foretaget af kasserer Inga Hjerring. Inga Hjerring oplyste endvidere, at donationer for 2019 ikke er medregnet, idet vi venter på svar, og håber det bliver positive svar.

 

Regnskab og budget blev godkendt.

 

Ad 5.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020 (kr. 300,-)

 

Det blev vedtaget, at kontingentet på kr. 300,- forbliver uændret i 2020.

 

Ad 6.  Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forsalg.

 

Ad 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er Kirsten Meyer, Bente Leisten samt Annette Gadegaard, der alle er villige til genvalg.

Neel Bacher ønsker at udtræde af bestyrelsen.                                                                      

Bestyrelsen foreslår, at Jytte Rosen indtræder i bestyrelsen.

 

Kirsten Meyer, Bente Leisten og Annette Gadegaard blev genvalgt. Jytte Rosen indtræder i bestyrelsen.


Ad 8.  Valg af suppleanter, hver for 1 år

Bestyrelsen foreslår genvalg af Birthe Hansen og Lissette Nielsen.


Birthe Hansen og Lissette Nielsen blev genvalgt.

 

Ad 9.  Valg af revisorer for 2 år

Revisorerne Jytte Busk og Margrethe Frank, er ikke på valg i år.

 

Ad 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Bestyrelsen foreslår valg af Vibeke Dyrelund.

 

Vibeke Dyrelund blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad 11. Eventuelt

Information til vores medlemmer via e-mail, hvorfor bestyrelsen opfordrer alle til at ajourføre deres   mailadresser samt telefonnummer.

Formanden bad medlemmerne nøje se efter, om deres mailadresse og telefonnummer var korrekt på de omdelte medlemslister.


 

Før selve generalforsamlingen blev der serveret en dejlig frokostbuffet fra Cafeen på Mariehøj, efterfulgt af kaffe og kage/romkugler der blev serveret til bankospillet.

 

Før mødet sluttede, fik Neel Bacher og Annette Nyholm overrakt hver en buket blomster af formanden.

 

En fin og positiv dag, der sluttede ca. kl. 15.00.

 

På bestyrelsens vegne

Dato: 19. februar 2019

 

                                                                                                                                                            

Formand Lisbeth Rasmussen                                                   Dirigent Anette Nyholm

                                                                                              

                                                     

Referent Annette Gadegaard